cccc郭万仕,甘肃泾川人,生于1947年,毕业于首都师范大学美

术学院。中国美术家协会甘肃分会会员,甘肃省国画家学会会

员,兰州市美术家协会会员。作品曾多次在北京、长沙、西安

、兰州、乌鲁木齐、西宁、银川、台湾等地展出,部分作品

为美国、日本、东南亚等海内外人士收藏。《中国当代美术

家人名录》、《中国当代名人录》收有条目。

本栏价格:协议

将出阳关有故人——林则徐途次兰州诗意 110×70cm

ccccc

貂婵传奇 90×180cm cccccccccccccccccccccccccccc观松图 50×50cm

沉西施 160×110cm

vv

吩咐梅花自主张 70×70cmcccccccccccccccccccccccccc 烂柯山 70×70cm

返回>>>